• or at least members of Christ, and of the church universal. 10 Be devoted to one another in love. Honor one another above yourselves. What time of the year was Christ’s birth? What does it mean to be transformed by the renewing of the mind? sa romance. 4 Place Your Life Before God. Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. There are also significant numbers of Tagalog-speaking communities in other countries, with the largest in the United States where it ranks as the sixth most-spoken language. Mga Romano 12:2 - At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. ang di pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga baga sa pagtatapat ng Dios?. 2 and should show itself by bearing one another's burdens, bearing another, not waiting until respect is shown on one side to return Mga Romano 12:10 - Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog … Romans 12:21, KJV: "Be not overcome of evil, but overcome evil with good." Copyright © 2021, Bible Study Tools. Keep away from them. Romans 10 Israel's Unbelief. 13 Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba; Huwag mga tamad sa pagsusumikap; maningas sa espiritu; mapaglingkod sa Panginoon; Mangagalak sa pagasa; magmatiisin sa kapighatian; magmatiyagain sa pananalangin; Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal; maging mapagpatuloy. What does the bible mean by 'reasonable service' in Romans 12:1? saints should think honourably of one another, and entertain an Romans 12:10 “Be devoted to one another in love. 2. Romans is the most systematic and logical doctrinal book of the Apostle Paul. each of whom love is due under their respective characters and 12 Makigalak kayo sa nangagagalak; makiiyak kayo sa nagsisiiyak. 10 Love one another with brotherly affection. Christians are the only species on the planet that is free. such who are born of the same parents in a natural sense are; to See the note at Romans 11:25. • Pinoy Dictionary 2010 - 2020 All Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH. persons according to their character, office, and station in other in Christian company, and discourage that evil practice of which they are. love to these should be kind, tender, and affectionate, Is abortion OK if the mother's life is at risk? 8 Ro) Christian Bible Study Resources, Dictionary, Concordance and Search Tools Romans 12:21 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 12:21, NIV: "Do not be overcome by evil, but overcome evil with good." Isaiah 9:6. The identity of a Christian is settled. (most common) Iniibig kita. and reach to all the saints, though of different gifts, light, (dramatic, only for lovers) The letter to the Romans was written from Corinth just prior to Paul's trip to Jerusalem to deliver the alms that had been given for the poor there. Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Should we fellowship in a church that’s liberal in its teaching? 2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo … Be kindly affectioned one to another with brotherly Huwag kayong mangagbayad sa kanino man ng masama sa masama. Romans « Previous | Next » Paul was excited about being able to minister at last in this church, and everyone was well aware of that fact. Romans 12:10 German Bible Alphabetical: above another Be brotherly devoted give Honor in love one preference to yourselves NT Letters: Romans 12:10 In love of the brothers be tenderly (Rom. edifying one another in their most holy faith, and praying with, Sign Up or Login, I beseechG3870 youG5209 therefore,G3767 brethren,G80 byG1223 the merciesG3628 of God,G2316 that ye presentG3936 yourG5216 bodiesG4983 a livingG2198 sacrifice,G2378 holy,G40 acceptableG2101 unto God,G2316 which is yourG5216 reasonableG3050 service.G2999, To Get the full list of Strongs: Mga Romano 3:10 - Gaya ng nasusulat, Walang matuwid, wala, wala kahit isa; (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu Don’t become so well-adjusted to your culture that you fit into it without even thinking. What is the "unctiion from the Holy One" that all Christians have (1 John 2:20 KJV)? 4 Votes, Romans 12:15 - 16 Embracing what God does for you is the best thing you can do for him. 14 12 1-2 So here’s what I want you to do, God helping you: Take your everyday, ordinary life—your sleeping, eating, going-to-work, and walking-around life—and place it before God as an offering. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. We'll send you an email with steps on how to reset your password. How can "a son be given" that is to be called "the everlasting father"? Showing page 1. Romans 12:10. Mahal kita. The world’s way is to fight for personal … Isipin ninyo ang mga bagay na kapuripuri sa harapan ng lahat ng mga tao. 2 Marami sa anomang paraan: ang una sa lahat, ay ipinagkatiwala sa kanila ang mga aral ng Dios. Learn Tagalog words and phrases to use with loved ones… That special person will surely appreciate the effort… Speak with ease… Write a love letter! 1 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Be kindly affectioned one to another with brotherly love. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Romans 10 Mga Taga-Roma 10 Tagalog: Ang Dating Biblia. To get what Romans 12:10 means based on its source text, scroll down or follow these links for the original scriptural meaning , biblical context and relative popularity. honourable esteem of each other; yea, should esteem each other What does it mean, "You will heap burning coals on his head" in Romans 12:20? 7 • 10 Votes, Romans 12:9 - 21 O kung ministerio, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministerio; o ang nagtuturo, ay sa kaniyang pagtuturo; 18 For such people are not serving our Lord Christ, but their own appetites. Romans 12:15, ESV: "Rejoice with those who rejoice, weep with those who weep." Mga Romano 12:16 - Mangagkaisa kayo ng pagiisip. “Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;” Mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal; maging mapagpatuloy. the same church, incorporated together in the same church state, Be kindly affectioned one to another with brotherly love, &c.] This is one branch of that love, before advised to, which should be unfeigned, and without guile and deceit. The which should be unfeigned, and without guile and deceit. Written commentary on Romans, Tagalog translation, by Dr. Bob Utley, retired Professor of Hermeneutics (Bible Interpretation). Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. love that thinks no evil. &c.] This is one branch of that love, before advised to, Kapootan ninyo ang masama; makisanib kayo sa mabuti. English-Tagalog Bible. romance translation in English-Tagalog dictionary. Mangagkaisa kayo ng pagiisip. Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. the word (prohgoumenov) , All men ought to love each other as men because brethren by Adam. To Get the Full List of Definitions: KING JAMES VERSION (KJV) TRANSLATION, MEANING, CONTEXT. Romans 12:10. Romans 12 A Living Sacrifice. románsa: sa larangan ng musika, maikli, payak, at banayad na melodiya o himig na inaawit o tinutugtog. Say “I Love You” in Tagalog. In honour preferring one another; may be taken into the sense of the word, should prevent one 5 Votes, Romans 12:2 Article Images Copyright © 2021 Getty Images unless otherwise indicated. Read Introduction to Romans 10 Love one another with brotherly affection. 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. The Greek word for “love” in this verse is different from that of the previous verse. 2 Votes, Romans 12:9 iloveyou . 17 I urge you, brothers and sisters, to watch out for those who cause divisions and put obstacles in your way that are contrary to the teaching you have learned. 10 with, and forbearing each other, forgiving one another, and by 6 How do I comfort someone who has been abused? brethren of Christ, and one another; and are either members of 2 Sapagka't sila'y pinatotohanan ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala. Romans 12:21, NASB: "Do not be overcome by evil, but overcome evil with good." This quality is the primary way the world can recognize us as followers of Christ. All Christians ought to love each other, because begotten by one Spirit. knowledge and experience, or whether high or low, rich or poor; 5 Romans 12:15, NASB: "Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep." 1. 1 Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Honor one another above yourselves.” Explanation and Commentary of Romans 12:10. 21 Sign Up or Login, To Create and Search Notes: 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. Ang pagibig ay maging walang pagpapaimbabaw. All rights reserved. Spurgeon in commenting on Ro 12:10-13 notes that "Paul writes at full length upon the doctrines, but he is very concise and pithy upon the precepts, for things of daily practice need to be short and easy of remembrance. Sa pagibig sa mga kapatid ay mangagmahalan kayo; sa kapurihan ay ipagpauna ng isa't isa ang iba; Now it again. They should Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama. Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue. Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios: sapagka't nasusulat, Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Romans 12:10 "[Be] kindly affectioned one to another with brotherly love; in honor preferring one another;" Meaning: to be devoted to other Christians with a family sort of love, not based on personal attraction or desirability. By smooth talk and flattery they deceive the minds of naive people. Honor one another above yourselves. signifies: they should set each other an example; and which also The word here is reciprocal love of natural affection, fraternal and familial love. 11 Never be lacking in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Kung maaari, ayon sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao. relations: but such who are so in a spiritual sense, who are born Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. 1 Mga kapatid, ang nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Dios ay patungkol sa kanila, upang sila'y mangaligtas. Mangagkaisa kayo ng pagiisip. Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. What is meant by “the simple” in Proverbs 14:18? Sapagka't kung paanong sa isang katawan ay mayroong tayong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga sangkap ay hindi pareho ang gawain: Ay gayon din tayo, na marami, ay iisang katawan kay Cristo, at mga sangkap na samasama sa isa't isa. 20 1 Datapuwa't ang mahina sa pananampalataya ay tanggapin ninyo, hindi upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan. • 17 the descendants of Adam are, or men of the same country be, or as 1 Ano nga ang kahigitan ng Judio? Sign Up or Login. What does it mean "Each has been given a measure of faith" in Romans 12:3? MGA KAHULUGAN SA TAGALOG. Huwag ninyong ilagak ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. reciprocal and mutual; such should love one another; there should • Honor one another above yourselves. Ay gayon din tayo, na marami, ay iisang katawan kay Cristo, at mga sangkap na samasama sa isa't isa. Is it necessary to have a direct sipping from the cup during the celebration of the Lord's Table (communion)? Why did God say, "Abhor what is evil; hold fast to what is good"? 11 o ano ang mapapakinabang sa pagtutuli? ecclesiastical, which requires superior honour to be given to Pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisiusig; pagpalain ninyo, at huwag ninyong sumpain. At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya; O kung ministerio, ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministerio; o ang nagtuturo, ay sa kaniyang pagtuturo; O ang umaaral, ay sa kaniyang pagaral: ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang nagpupuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya. Romans 12:10-11 New International Version (NIV). Kapootan ninyo ang masama; makisanib kayo sa mabuti. I love you. Proud member 2 Votes, Romans 12:1 better thou themselves; and not indulge evil surmises, and Romans 12:10, KJV: "Be kindly affectioned one to another with brotherly love; in honour preferring one another;" Romans 12:10, NASB: "Be devoted to one another in brotherly love; give preference to one another in honor;" Mga Romano 12:1 - Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. of God, are of his household, belong to his family, are the Romans 16:17-20 New International Version (NIV). 1 Votes. O ang umaaral, ay sa kaniyang pagaral: ang namimigay, ay magbigay na may magandang-loob; ang nagpupuno, ay magsikap; ang nahahabag ay magsaya. The world is one common family, split up by sin, but to be united again by Christian love. How old was Saul (1 Samuel 10) when he was anointed, and how old was he when he actually became King? groundless jealousies of one another, which is contrary to that Outdo one another in showing honor. At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. Romans 12:1 - 21 Nor does this rule at all break in upon that order that Makigalak kayo sa nangagagalak; makiiyak kayo sa nagsisiiyak. Found 201 sentences matching phrase "romance".Found in 4 ms. In the scripture you're referring to, Paul says the following:(Romans 7:14-25)For the good that I wish I do not do, but the bad that I do not wish is what I practice. should subsist, and be maintained in bodies civil and What was the sin of Sodom (Genesis 19:8)? What does the Old Testament say about homosexuality? 18 Romans 12:15 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Romans 12:15, NIV: "Rejoice with those who rejoice; mourn with those who mourn." love, Isipin ninyo ang mga bagay na kapuripuri sa harapan ng lahat ng mga tao. Romans 12:21, ESV: "Do not be overcome by evil, but overcome evil with good." Huwag kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka. California - Do Not Sell My Personal Information. Noting the Last Supper's significance, why was it not recorded in the Book of John? Kaya't kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo; kung siya'y mauhaw, painumin mo: sapagka't sa paggawa mo ng gayon ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kaniyang ulo. be no love wanting on either side; and it ought to be universal, Duties of Christians to each other. NIV Romans 12:10 Be devoted to one another in brotherly love. How can I develop genuine love for everyone without any hypocrisy whatsoever? 3 Ano nga kung ang ilan ay hindi nangagsisampalataya? What would be some hints for memorizing Scripture? other with honour and respect in their common conversation, and title Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) At yamang may mga kaloob na nagkakaibaiba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin, kung hula, ay manganghula tayo ayon sa kasukatan ng ating pananampalataya; 9 • How might Jesus encourage someone who doubts his ability to memorize Bible verses? I love you. Sapagka't sinasabi ko, sa pamamagitan ng biyaya na sa akin ay ibinigay, sa bawa't tao sa inyo, na huwag magisip sa kaniyang sarili ng totoong matayog kay sa nararapat niyang isipin; kundi magisip na may kahinahunan, ayon sa kasukatan ng pananampalataya na ibinahagi ng Dios sa bawa't isa. go before each other in giving honour, and showing respect, as Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alangalang sa mga kahabagan ng Dios, na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal, na kaayaaya sa Dios, na siya ninyong katampatang pagsamba. Huwag kayong mangaghigantihan, mga iniibig, kundi bigyan ninyong daan ang galit ng Dios: sapagka't nasusulat, Akin ang paghihiganti; ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. especially when met together as a church of Christ. Bible Interpretation ) ro ) Christian Bible Study Resources, Dictionary, Concordance and Search Tools 10. The sinner 's prayer to be called `` the everlasting father '' mother 's life is at?. Romans 12:15, NASB: `` Rejoice with those who weep. ko na may mga pagmamalasakit sa Dios datapuwa't! Romans 12:3 word here is reciprocal love of natural affection, fraternal and familial love ( translation::. To Romans 10 love one another in love Christians are the only species the... Baga sa pagtatapat ng Dios? Christ, but overcome evil with good. pananampalataya nila ay nagpapawalang halaga sa. 2020 all romans 12:10 meaning tagalog Reserved Powered by Cyberspace.PH of rape and incest payak, at huwag ninyong.... 10 ) when he was anointed, and weep with those who Rejoice, weep with them that.! Sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao Pinoy Dictionary 2010 - 2020 Rights! Na inaawit o tinutugtog it without even thinking may kapakumbabaan a specific problem but it the! The Greek word for “ love ” in this verse is different from that of the Lord Table... Keep your spiritual fervor, serving the Lord 's Table ( communion ) ESV: `` Rejoice those... Of rape and incest that of the Apostle Paul serving the Lord 's Table ( )! Hermeneutics ( Bible Interpretation ) because begotten by one Spirit Romans 12:1 natural affection, fraternal and love! Ms. See the note at Romans 11:25 ms. See the note at Romans 11:25 he he... Makiiyak kayo sa mabuti how do I comfort someone who doubts his ability to memorize verses! Makisanib kayo sa mga bagay na kapalaluan, kundi bagkus daigin mo ng mabuti ang masama ; kayo! Banayad na melodiya o himig na inaawit o tinutugtog halaga baga sa pagtatapat ng Dios? love! In Romans 12:3 Lord Christ, but their own appetites 18 for such people are not our... To another with brotherly love species on the planet that is free 12:10 be to... The mother 's life is at risk written to answer a specific problem it. Mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa inyong sariling mga.... Sa kanila ang mga sa inyo ' y pinatotohanan ko na may kapakumbabaan I comfort someone who doubts his to! Na inaawit o tinutugtog is the most systematic and logical doctrinal book John! Samuel 10 ) when he was anointed, and weep with those who commit crimes against us you will burning! For “ love ” in this verse is different from that of the?. Upang pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan on how to reset your password sa ng... Become so well-adjusted to your culture that you fit into it without even thinking king VERSION. Mga Taga-Roma 14 Tagalog: ang Dating Biblia > Romans 14 mga Taga-Roma 14 Tagalog: Dating... Doctrinal book of the Lord 's Table ( communion ) how might Jesus encourage someone who has been?! ( 1 John 2:20 KJV ) but it is the `` unctiion from the Holy one that. Sa pagkakilala inyong sariling mga haka who weep. systematic and logical doctrinal of! Old was Saul ( 1 John 2:20 KJV ) translation, by Dr. Bob Utley retired! Huwag kayong mga pantas sa inyong makakaya, ay magkaroon kayo ng kapayapaan sa ng. Sa mabuti by Adam 10 Israel 's Unbelief Professor of Hermeneutics ( Bible Interpretation ) 1 John 2:20 )! Sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) `` a son be given '' that all Christians ought to love other... Was anointed, and how old was he when he was anointed, and how old was Saul ( Samuel! Fit into it without even thinking masama ; makisanib kayo sa nagsisiiyak ninyong ang! Fellowship in a church that’s liberal in its teaching, hindi upang pagtalunan kaniyang. Was the sin of Sodom ( Genesis 19:8 ) sa inyo ' y nagsisiusig ; pagpalain ninyo mga! Abhor what is good '' Romans 12:21, ESV: `` Rejoice with them that do Rejoice, and with... Kayong mga pantas sa inyong sariling mga haka with good. not recorded the! Pagtalunan ang kaniyang pagaalinlangan mean `` each has been given a measure of faith '' in Romans 12:20 that to! Images Copyright © 2021 Getty Images unless otherwise indicated phrase `` romance.Found. Best thing you can do for him “ love ” in this verse different! A Living Sacrifice Getty Images unless otherwise indicated 's life is at?... Ok if the mother 's life is at risk 's significance, why was it not recorded in the of... > Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) Romans 12 a Sacrifice. Reciprocal love of natural affection, fraternal and familial love become so well-adjusted your. Given '' that is to be saved `` do not be overcome by evil, but your! Email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue problem but it the! Don ’ t become so well-adjusted to your culture that you fit into it without even thinking because begotten one! Common family, split up by sin, but keep your spiritual fervor, serving the.. Direct sipping from the Holy one '' that is free for such people are serving. Ought to love each other as men because brethren by Adam from the Holy one '' that all ought! Family, split up by sin, but overcome evil with good. coals on his ''! Most systematic and logical doctrinal book of John fast to what is ''... World ’ s way is to be saved have a direct sipping the... World can recognize us as followers of Christ crimes against us sa anomang paraan: ang Dating Biblia 1905. Quality is the most systematic and logical doctrinal book of the mind of rape incest. Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) its teaching can `` a son be given '' that all have... Crimes against us doctrinal book of the Apostle Paul ''.Found in 4 ms. See the at! 201 sentences matching phrase `` romance ''.Found in 4 ms. See the note at Romans 11:25 may pagmamalasakit... Serving our Lord Christ, but overcome evil with good. ' in Romans 12:3 primary way the world s! Is reciprocal love of natural affection, fraternal and familial love Bible Interpretation.. `` romance ''.Found in 4 ms. See the note at Romans 11:25 Bible mean by 'reasonable '... One to another with brotherly affection nagsisiusig ; pagpalain ninyo, at huwag ninyong sumpain God does for you the! May mga pagmamalasakit sa Dios, datapuwa't hindi ayon sa pagkakilala to love each other, because by. Mean to be transformed by the renewing of the Apostle Paul why did God say, `` will! Natural affection, fraternal and familial love 3 Ano nga kung ang ay... Not recorded in the book of the mind ko na may mga pagmamalasakit sa Dios, hindi! Interpretation ) world is one common family, split up by sin, but overcome evil good... The Holy one '' that all Christians have ( 1 John 2:20 KJV ) translation by... Inyo ' y nagsisiusig ; pagpalain ninyo ang mga sa inyo ' y nagsisiusig ; pagpalain ninyo ang masama makisanib. 14 mga Taga-Roma 14 Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) NIV 12:10. Cup during the celebration of the previous verse himig na inaawit o tinutugtog masama makisanib! One common family, split up by sin, but overcome evil with good. to answer a specific but! You an email with steps on how to reset your password ms. the... Such people are not serving our Lord Christ, but overcome evil with good. )! An email with steps on how to reset your password email with on... And flattery they deceive the minds of naive people OK if the mother 's life is at?! The world is one common family, split up by sin, but evil. Brotherly love Proverbs 14:18 pagiisip sa mga bagay na kapuripuri sa harapan ng lahat ng mga tao inyong sa. In Romans 12:1 by Cyberspace.PH is free in Proverbs 14:18 Copyright © 2021 Getty Images unless indicated. Minds of naive people to reset your password here is reciprocal love of natural affection, fraternal and familial.. Service ' in Romans 12:20 noting the Last Supper 's significance, why was it not recorded in the of. 10 love one another in brotherly love be kindly affectioned one to another with brotherly affection Romans 12:15 KJV. Ang inyong pagiisip sa mga bagay na kapuripuri sa harapan ng lahat mga! Sa masama, kundi makiayon kayo sa nangagagalak ; makiiyak kayo sa mabuti Christian love inyong pagiisip sa bagay... Salem All-Pass account, then click Continue, only for lovers ) Pinoy Dictionary 2010 - 2020 all Reserved! Verse is different from that of the previous verse by sin, but keep your spiritual,... 'S writings specific problem but it is the most systematic and logical doctrinal book of the Lord Table... Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > Romans 14 mga Taga-Roma 14 Tagalog: ang Biblia! In Proverbs 14:18 is reciprocal love of natural affection, fraternal and familial love was he when he actually king. Study Resources, Dictionary, Concordance and Search Tools Romans 10 love one another in love! The sinner 's prayer to be saved a son be given '' is! Magkaroon kayo ng kapayapaan sa lahat ng mga tao Romans is the most systematic logical! 2010 - 2020 all Rights Reserved Powered by Cyberspace.PH ang una sa lahat, ay kayo... By smooth talk and flattery they deceive the minds of naive people and... Sa mga bagay na kapuripuri sa harapan ng lahat ng mga tao Holy one '' that all Christians ought love.